pracownia architektury piotr grubiak

nowoczesność - design - ekologia
This is an example of a HTML caption with a link.

Strefa Klienta - Porady

A) Co to są budynki pasywne, a energetyczne ?

B) Jak można uzyskać dopłaty ? Informacje o programie dopłat NFOŚIGW

C) Czym jest projekt gotowy i co to jest adaptacja takiego projektu ?

D) Mapy – definicje

E) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

F) Co zawiera koncepcja architektoniczna ?


A) Co to są budynki pasywne, a energetyczne?

Dom pasywny jest budynkiem o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza 15 kWh/(m2•rok), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji), tak że budynek nie potrzebuje autonomicznego, aktywnego systemu ogrzewania. Potrzeby cieplne realizowane są przez odzysk ciepła i dogrzewanie powietrza wentylującego budynek.

Budynki pasywne można wznosić w różnych technologiach budowlanych takich jak: tradycyjna murowana, szkielet drewniany (tzw. technologia kanadyjska) czy szkielet stalowy. Rozwiązania i materiały używane w budynkach pasywnych są ogólnodostępne. Istnieje wiele firm dostarczających niezbędne komponenty. Ponadto standard ten pozwala na wznoszenie obiektów o różnorodnych funkcjach.


Budynek pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania poniżej 15 kWh/(m2•rok). Oznacza to, że w przeciągu sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego, bądź 1,7 m3gazu, czy też 2,3 kg węgla. Dla porównania, zapotrzebowanie na ciepło dla budynków konwencjonalnych budowanych obecnie wynosi około 120 kWh/(m2•rok).


Cechy budynku pasywnego:
- zwarta, nie rozczłonkowana bryła;
- orientacja większości okien od strony południowej;
- bierne zyski słoneczne pokrywają 40% zapotrzebowania na ciepło;
- wentylacja mechaniczna, z odzyskiem ciepła (rekuperator);
- brak konwencjonalnego oddzielnego systemu ogrzewania, ogrzewanie realizowane przez nadmuch ciepłego powietrza połączony z wentylacją mechaniczną;
- przegrody zewnętrzne szczelne i o dobrych parametrach ciepłochronnych;
- opcjonalnie pozyskiwanie ciepła z gruntu, powietrze zewnętrzne nawiewane do budynku ogrzewane jest wstępnie w gruntowym wymienniku ciepła;
- opcjonalne pozyskiwanie i magazynowanie ciepła z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne);
- opcjonalnie pozyskiwanie ciepła utajonego z powietrza wentylacyjnego (pompa ciepła powietrze-powietrze).


Nazwa „budynek pasywny” odnosi się do faktu, że do ogrzewania budynku wykorzystywana jest energia cieplna powstająca w sposób „pasywny” -pochodząca z zysków z promieniowania słonecznego oraz ciepła od osób i urządzeń - bez wykorzystania „aktywnych” systemów ogrzewania.


Budynek energooszczędny

Budynek energooszczędny tak jak budynek pasywny musi spełniać określon kryteria, a jego głównym założeniem jest osiągnięcie rocznego, jednostkowego zapotrzebowania budynku na energię użytkową do celów ogrzewania EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok.


Budynek pasywny i energooszczędny są droższe w wybudowaniu od budynków tradycyjnych. Bierze się to z zastosowania lepszych materiałów o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej, zakupem i montażem stolarki zewnętrznej o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej, zastosowaniem urządzeń instalacyjnych o odpowiednich parametrach technicznych, zastosowaniem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, droższym projektem budowlanym, pracą weryfikatorów, którzy oceniać będą nasz projekt, a później nasz dom, wykonaniem badania próby szczelności budynku.
Aby pomóc Inwestorom jest prowadzony program z dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), oczywiście po spełnieniu kryteriów (link poniżej).

Dotacje wynoszą:

 • standard NF40 (dom energooszczędny) – dotacja 30 000 zł brutto;

 • standard NF15 (dom pasywny) – dotacja 50 000 zł brutto.


Pomocne linki: (odnośnik)

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/


http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,384,doplaty-dla-budujacych-energooszczednie.html


http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/prezentacje-z-wytycznych-do-programu/


Strefy klimatyczne


Początek strony

B) Jak można uzyskać dopłaty ? Informacje o programie dopłat NFOŚIGW

Program rusza od 2012 roku i będzie trwał przez kolejne sześć lat (do 2018 roku) Fundusz wesprze indywidualnych inwestorów łączną kwotą 300 mln zł dofinansowując budowę lub zakup planowanych 12 tysięcy domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię. Dotacja kierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. To trzecia oferta, poza dopłatami do zakupu kolektorów słonecznych oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, którą Fundusz wspiera proekologiczne inwestycje osób fizycznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby:

 • dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny,

 • dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.

Na takie wsparcie mogą również liczyć inwestorzy budujący domy tzw. systemem gospodarczym.

Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Zainteresowani dopłatami nie będą musieli jechać do siedziby NFOŚiGW w Warszawie. Wystarczy zgłosić się do jednego z banków, które będą współpracowały z Funduszem, program bowiem będzie realizowany przy współpracy z sektorem bankowym. Oferowane przez Fundusz wsparcie finansowe będzie przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Przekazanie pieniędzy odbywać się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji wypłacanej bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

Program zaplanowano do 2018 roku ponieważ dwa lata później (2020 rok) budowanie domów „o niemal zerowym zużyciu energii” stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce (na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.) Wielka Brytania zapowiedziała wprowadzenie tego obowiązku już w 2016 roku. Narodowy Fundusz oferowanymi dopłatami chce przygotować inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych, do zaostrzonych wymagań dyrektywy. Program ma stanowić rynkowy impuls do zmiany standardów budowy budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa.

Początek strony

C) Czym jest projekt gotowy i co to jest adaptacja takiego projektu ?

Projekt gotowy jest to pełnobranżowy projekt sprzedawany w 4 identycznych egzemplarzach, który zawiera to co projekt budynku powstającego od podstaw czyli: część architektoniczną (rzuty, elewacje, przekroje, opis techniczny), konstrukcję, projekt instalacji gazu, wod.-kan. i elektryki. Dodatkowo firmy zajmujące się sprzedażą tego typu projektów załączają np. kosztorysy bądź przykładowe rozwiązania wnętrz. Ceny takich projektów są różne i oscylują w przedziale 1300- 9000zł, a bardziej skomplikowane obiekty bywają dużo droższe. Projekty katalogowe sprzedawane są nie jako projekty budowlane gotowe do użycia na działce Inwestora, a jest to jedynie jako forma publikacji na takich samych prawach jak książki lub kalendarze. A jak wszystkim wiadomo nie mozna rozpocząć budowy na podstawie kalendarza czy książki nawet jeśli ich forma jest zgodna z projektem budowlanym.

Mając juz zakupiony projekt gotowy, trzeba przejść do kolejnej czynności, a mianowicie adaptacji tego projektu.

Z tymi 4 egzemplarzami powinniśmy udać się do biura architektonicznego w celu dostosowania naszego projektu do warunków panujących na naszej działce.

Architekt wykonuje zagospodarowanie terenu, na mapie do celów projektowych, sprawdza i nanosi drobne poprawki. Następnie przekazuje go konstruktorowi i biurom branżowym aby i oni go zaadaptowali. Po wykonaniu tych czynności architekt, uzupełnia te 4 egzemparze projektu o uzgodnienia uzyskane od odpowiednich Instytucji (potocznie mówiąc wodociągami, gazownią, energetykiem) zlokalizowanych w naszym regionie i przygotowuje projekt budowlany do procedury pozwolenia na budowę. Jest to taka sama procedura jak przy projekcie indywidualnym.

Usługa ta jest odpłatna. Cena za te wszystkie czynności może być różna i zależna od zmian które chcemy wprowadzić w projekcie, czy też powierzeniu nadzoru całej procedury architektowi, ale przeważnie wychodzi taniej niż projekt indywidualny.


Podsumuwując całkowity koszt otrzymania pozwolenia na budowę wybierając zakup projektu gotowego to jest to suma zakupu projektu gotowego + adaptacja. Skoro widzimy to rozwiązanie jako tańsze, to nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości i bez wahania iść tą drogą. Ale co jeszcze się wiąże z zakupem projektu gotowego:


a) projekt gotowy tworzony jest w uproszczonych wersjach choćby do terenu (najlepiej na płaskim terenie - centralna Polska).

b) w Polsce występują różne strefy klimatyczne, w których różna jest różna głębokość przemarzania gruntu czy inne są temperatury, inna jest suma opadów śniegu, różne są siły wiatrów. Dlatego też projekty pod względem funkcjonalnym i konstrukcyjnym zróżnicowane są w zależności w jakiej strefie klimatycznej projektuje się dany obiekt.

c) dom jednorodzinny bedzie inaczej wyglądał na Pomorzu, a inaczej na terenach górskich. W Polsce projektanci ograniczeni są planem zagospodarowania przestrzennego bądź decyzją o warunkach zabudowy. Co jeśli kupią Państwo projekt gotowy budynku sugerując się bryła budynku z płaskim dachem, a zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będzie dopuszczał tylko z dachami spadzistymi. Co jeśli po zakupie projektu okaże się że nie jest możliwa adaptacja go do naszej działki? Możemy go położyć na półce bo bez zgody firmy od której zakupiliśmy projekt nie możemy go nawet dalej odsprzedać.

d) dom powinien być dostosowany do stron świata co jeśli kupimy projekt i okaże się ze na naszej działce salon usytuowany bedzie od strony północnej, a kuchnia, wiatrołap i garaż bedzie od południa? A są to najczęstsze błędy Inwestorów.


Dlatego muszą się Państwo zastanowić czy oszczędzić pare złotych i później żałować myśląc, że teraz to byśmy zrobili inaczej.


Architekt oczywiście może nanieść poprawki, lecz ich ilość podnosi cenę adaptacji i nie wynika toz czasu poświęconemu dla danego projektu. Wydłużenie lub skrócenie budynku, przesunięcie słupów czy ścian konstrukcyjnych wiąże się z przeliczeniem i zaprojektowaniem konstrukcji domu od nowa.

Nawet niewielkie zmiany wiążą się ze zmianą choćby kubatury pomieszczeń – nowym przeliczeniem i zmianą doboru mocy grzejników, być może innego rozplanowania instalacji C.O., instal. Elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych itd.

Dlatego przed decyzją zakupu trzeba się zastanowić czy będziemy go przebudowywać pod nasze potrzeby?

Jeśli świadomie wybierzecie Państwo zakup projektu gotowego z zamiarem wprowadzenia zmian należy wystąpić do firmy sprzedającej Państwu projekt o zgodę na wprowadzenia zmian do utworu chronionego prawem autorskim.


Początek strony

D) Mapy – definicje

Mapa zasadnicza– określa granice i media, jakie się znajdują na konkretnej działce. Ze wzglądu na bardzo rzadką aktualizację tego rodzaju mapy i możliwy brak informacji o aktualnej zabudowie, służy przeważnie do celów informacyjno-poglądowych. Czasem jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Uzyskuje się ją w Urzędzie Geodezji i Kartografii.


Mapa do celów projektowych – wymagana jest jako ząłącznik do projektu architektoniczno-budowlanego. Wykorzystuje się ją także na etapie projektowania przyłączy do budynku. Jest też niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonywana przez geodetę – zazwyczaj poprzez uaktualnienie mapy zasadniczej. Jej ważność trwa określony czas.


Mapa inwetaryzacyjna– wykonywana po zakończeniu budowy lub jej etapów. Potrzebna jest, aby zgłosić dom do użytkowania. Mapy inwentaryzacyjne domu i ogrodzenia posesji oraz wszystkich przyłączy wykonuje się osobno.


Mapa geodezyjna multimedialna– zamieszczona online, np. na stronie geoportal.gov.pl. Najczęściej wykorzystywana przy braku innych map dotyczących konkretnego terenu.

Szacunkowe koszty uzyskania map geodezyjnych

 • mapa zasadnicza, informacyjna – 50 zł

 • mapa do celów projektowych – od 600 do 1000 zł i więcej

 • mapa inwentaryzacyjna – 400 zł

 • Czas oczekiwania uzyskania map geodezyjnych:

 • mapa zasadnicza, informacyjna – od ręki, ewentualnie 3-4 dni

 • mapa do celów projektowych – do 4 tygodni

 • mapy multimedialne – dostępne na www.geoportal.gov.pl


Początek strony

E) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

MPZP definiuje, co i w jaki sposób możesz wybudować na swojej działce. Z planu dowiesz się, czy na posesji w ogóle jest możliwa budowa domu. Sprawdzisz, czy na sąsiedniej działce za kilka lat nie powstanie np. uciążliwy zakład produkcyjny, pokaźnych rozmiarów inwestycja mieszkaniowa czy też trasa szybkiego ruchu.

– Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa, czy na danej działce inwestor może postawić dom jednorodzinny, szeregowiec, czy budynek o zabudowie bliźniaczej. Ponadto wskazuje także wysokość budynku – piętrowy lub parterowy, czy też parterowy z poddaszem, kąt nachylenia dachu, szerokość elewacji, odległość od drogi, a nawet kolor dachówki.

Ważna jest też linia zabudowy, którą taki Plan szczegółowo określa. Dokument ten zawiera również informację o przyłączach.

Niestety, nie każda działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji konieczne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy.Początek strony

F) Co zawiera koncepcja architektoniczna ?

1) Szkicowy plan zagospodarowania działki.

2) Rzuty wszystkich kondygnacji z powierzchniami poszczególnych pomieszczeń.

3) Co najmniej jeden przekrój poprzeczny przez budynek.

4) Wszystkie elewacje budynku.

6) Wizualizacje obiektu z zewnątrz.

Jeśli zamierzacie Państwo zbudować budynek od podstaw, przebudować istniejący lub odświeżyć stary oferuję profesjonalne projekty architektoniczne, budowlane oraz projekty branżowe.

Zajmuję się również, inwentaryzacjami architektonicznymi i adaptacjami projektów gotowych.

W tym celu używam najnowszego oprogramowania komuterowego, który na bieżąco pozwoli śledzić budynek w 3D, a także istnieje możliwość odbycia wirtualnego spaceru po budynku.

 

 

Kontakt

ARCHIPIO Monika Grubiak

Pracownia Architektury

Wierzbno 16

48-385 Otmuchów

 

tel. 723 817 168

e-mail: archipio.pa@gmail.com

Copyright by www.archipio.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie RekArt Studio Reklamy
facebook